Using ‘WrongPronoun at University Could Lead to Expulsion

միջոցով michael kaswatuka
մեջ կրոն

  • Facebook
  • ծլվլոց
  • Google+
  • Evernote
  • Pinterest
  • LinkedIn
  • Blogger
  • Tumblr
Լուսանկարը Կրեդիտ: Barker Evans

(Christian Institute) Students at the University of Oxford could be expelled if they fail to use gender neutral pronouns, it has been revealed.

http://www.cbn.com/

The Sunday Times reported that under the universitys behaviour guidelines, students and staff are now required to use the gender neutral pronouns zie or ey instead of he or she when referring to transsexual people.

Բիզնես նորություններ Իռլանդիա

The guidelines, which have been in place for two years, state that deliberately using the wrong name or pronoun in relation to a transgender person may amount to harassment.

կրոնը նորություններ Washington Post

Continue reading this story >>

Հատուկ հաղորդագրություն է հրատարակչի…

Հարգելի ընթերցող, because of your generous support, we have received enough funds to send many audio Bibles to Iraqi and Syrian refugees displaced by ISIS in the Middle East. Many have been distributed and received with gladness. այժմ, as the cold winds of winter blow in, we are seeking to also meet the physical needs of the people by providing fuel-operated heaters for the refugees and their children to stay warm. Would you join us by making a donation today to this important work (James 2:16)? Please click here to send a heater to a refugee family >>

http://christiannews.net/2016/12/18/using-wrong-pronoun-at-university-could-lead-to-expulsion/

Related Post

Share այս հոդվածը

Pin It է Pinterest

Share միանալ այս խմբին

Share այս գրառումը ձեր ընկերների հետ!