fashion-նորություններ / 1 posts found

The Giorgio Armani Brand: վայելչություն, Լավ համն ու բազմակողմանիություն անձնավորված.

Ջորջիո Արմանի Giorgio Armani ծնվել է 1934 է Իտալիայում. It wasn't until 1975 that he started his own company and the legend that became the Armani name was born. He concentrated on fashion clothes for women, but before long he branched out into accessories of various kinds, and eventually to Armani Exchange watches. The Armani Exchange products are now available in some 26 countries in over 200 different stores, and they have plans to expand further too. Armani jeans are fashionable and quite popular in the UK market especially London, Manchester and Liverpool. Dark wash is not the only popular variety [...]

Pin It է Pinterest